Collonil Nubuk & Velours impregnačný sprej

Produkt Collonil Nubuk & Velours impregnačný sprej z kategórie starostlivosť o topánky od výrobca Ostatní nájdete na Modaobuv.sk za 12,9 €. Celý popis 12,9 € Overiť dostupnosť

Popis

Obuv impregnuje do hĺbky a zvyšuje tak jej vodeodolnosť a priedušnosť s dlhodobým efektom. Odstraňuje mastné a lesklé plochy, ktoré sú častým problémom namáhanej obuvi z velurovej usne. Efektívne bráni vzniku bielych máp, ktoré na obuvi spôsobuje zimný chemický posyp. Prípravok je veľmi vhodný tiež na membránovú obuv (napr. topánky s technológiou Gore- Tex), obuv s povrchom v kombinácii usne a textilu. Návod na použitie: Ošetrovaná obuv musí byť vždy čistá a suchá.Viackrá rovnomerne nastriekajte prípravok na obuv zo vzdialenosti približne 30 cm tak, aby neztekala a nechajte vsiaknuť a vyschnúť. Pre optimálny účinok impregnácie urobte 2 až 3 aplikácie naraz. Pravidelné používanie zvyšuje účinok. Striekajte iba niekoľko sekúnd. Nebezpečenstvo: mimoriadne horľavý aerosol. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Dráždi kožu. Môže spôsobiť závraty a ospalosť. Toxický pre vodné organizmi, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Pri používaní nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani na iný zdroj zapálenia.Nádobu neprepichujte a nespaľujte a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár a aerosolov. Používajte iba na voľnom a dobre vetranom priestore. Pri zdravotných problémoch volajte Národné toxikologické informačné centrum / lekára. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Zneškodnite obal ako nebezpečný odpad. Uchovajte mimo dosahu detí. Výrobca: Salzenbrodt GmbH & Co. KG, Hermsdorfer Straße 70, D13437 Berlin
Ean: 4002092822016 Predajce: Belenka
2781
Produktov
19
Kategórií
1
Značiek