pedag Protector XXL 400

Produkt pedag Protector XXL 400 z kategórie starostlivosť o topánky od výrobca Ostatní nájdete na Modaobuv.sk za 12,9 €. Celý popis 12,9 € Overiť dostupnosť

Popis

Zloženie: butan; uhľovodíky C7, n-alkány, isoalkány, cykloalkány; uhľovodíky C11-C12, isoalkány, <2 % aromatické uhľovodíky; uhľovodíky C6-C7, n-alkány, isoalkány, cykloalkány, < 5% n-hexán; n-butyl-acetát < 2%; cyklohexan < 1%; n-hexan < 1% Pred použitím prípravku vyskúšajte test stálofarebnosti na menej viditeľnom mieste obuvi Pred prvým použitím odporúčame nastriekať na obuv zo vzdialenosti približne 30 cm Pred ďalšími aplikáciami očistite obuv čistou vlhkou handričkou, aby ste odstránili uvoľnené nečistoty Po aplikácii nechajte dôkladne vyschnúť Aplikujte pravidelne Bezfarebný UPOZORNENIE: NEBEZPEČENSTVO - extrémne horľavý aerosól. Dráždi pokožku. Toxický pre vodné organizmy. Môže spôsobiť dlhodobo nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Opakovaná aplikácia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrate. Nevdychovať aerosól. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie produktu. Nádoba je pod tlakom: chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Neprepichujte ani nespaľujte po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri aplikácii dostatočne vetrajte.
Ean: 4000354049324 Predajce: Belenka
2801
Produktov
19
Kategórií
1
Značiek